മദ്ധ്യതിരുവിതംകൂറിലെ പ്രധാന ആരാധന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നൂറനാട് പടനിലം പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രം.മേൽക്കൂര ഇല്ലാത്തതും ആല് ,മാവ് ,പ്ലാവ് ,ഇലഞ്ഞി മറ്റു വള്ളിപ്പടർപ്പുകളാൽ പ്രകൃതി നിർമ്മിതവുമായ ശ്രീലകവും ,പടിഞ്ഞാറോട്ട് അഭിമുകമായി നിലകൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രം സ്വയംഭൂവായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

ഓംകാര പ്രതിഷ്ഠ ഉള്ള ഈ ക്ഷേത്രം മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പല കാരണങ്ങളാലും വ്യത്യസ്ഥത
പുലർത്തുന്നു .നാലമ്പലമോ ബാലിപ്പുരയോ തിടപ്പള്ളിയോ ഇല്ലാത്തതും മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പുരോഹിത വൈദിക അചാരങ്ങളോട് ഒട്ടും തന്നെ ബന്ധം ഇല്ലാത്തതാണ് ആചാരങ്ങൾ.. പൗരോഹിത്യം സൃഷ്ടിച്ച ജാതിചിന്തക്ക് ഇവിടെ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. ദാർശിനികവും ബൗധികവും ആകർഷകവുമായ സംസ്കാര വിശേഷങ്ങളുടെ സങ്കലനം കൊണ്ട് ആദ്യാത്മിക സംസ്കാരം ആവാഹിച്ചു നിലകൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ
പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രം ധർമ്മങ്ങളുടെ ദീപശിഖയായി പ്രശോഭിക്കുന്നു. ആദ്യാത്മിക ദൃഷ്ടിയിൽ പരബ്രഹ്മം എന്നാ സങ്കൽപം ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻമാരുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള പേരാണ് അതിനെ 'ഒാം' അഥവാ പ്രണവം എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു.

പുരാണത്രയ സമീക്ഷാസത്രം

കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ശ്രീമത് ദേവീഭാഗവതവും ശിവപുരാണ കഥയും കിളിപ്പാട്ട് ഭാഗവതവും ഒരേ ദിവസം തന്നെ കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗ്യദിനങ്ങളാണ് സമീക്ഷ സത്രത്തിൽ നടന്നത്

image

ജനുവരി 25 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 4 വരെ നടന്ന പുരാണത്രയ സമീക്ഷാസത്രം....ഏഴാം ദിവസം

Learn more

Screenshot (1)

ജനുവരി 25 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 4 വരെ നടന്ന പുരാണത്രയ സമീക്ഷാസത്രം...ഒൻപതാം ദിവസം..ചണ്ഡികാ ഹോമം

Learn more

Screenshot (3)

ജനുവരി 25 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 4 വരെ നടന്ന പുരാണത്രയ സമീക്ഷാസത്രം...പ്രഭാഷണം .

Learn more

മഹാ ശിവരാത്രി

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കെട്ടുകാഴ്ചകൾ

padanilam
399977396_677325641199161_5738372752777386567_n

വൃശ്ചിക മണ്ഡല കാലയളവിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്ത ജനങ്ങൾ പടനിലത്ത് ഏത്തിചേരുന്നു .ശബരിമല ഇടത്താവളമായ ഇവിടെ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് വിരിവെക്കുന്നതിനും വിശ്രമിക്കുന്നതിനും പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനും ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതി വിപുലമായ സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു .അയ്യപ്പഭക്തന്മർക്കു സൗജന്യ ലഖുഭക്ഷണം നല്കുന്നു .ആരോഗ്യവകുപ്പ് 24 മണിക്കൂറും അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് സേവനം നല്കുന്നു

വഴിപാടുകൾ ബുക് ചെയ്യുന്നതിന്

Secretary
Padanilam Parabhramha Temple
Padanilam.P.O,
Nooranadu,
Alappuzha,Kerala-690529
Phone NO:0479 2080969
info@padanilamtemple.com
padanilamtemple24@gmail.com